Zobaczcie jaki świat jest piękny oczami Iwmali.

Wakacyjne wyprawy

Pasłęk - kościół św. Bartłomieja z XIV wieku ...brama Młyńska...brama Wysoka.

Image Hosted by ImageShack.us

Najstarszym i najpiękniejszym zabytkiem w Pasłęku, który zachował swą świetność do dnia dzisiejszego jest Kościół św.Bartłomieja. Został wybudowany w stylu gotyckim w 1350 r. Charakterystycznymi i unikalnymi dodatkami wnętrz kościoła jest ołtarz główny z 1687 roku i ambona z 1690 roku oraz organy pochodzące z drugiej połowy XVII wieku.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Ołtarz główny pochodzi z 1687r. Jest dziełem mistrz Riga z Królewca. Głównym motywem ołtarza jest ukrzyżowanie uzupełnione scenami biblijnymi. Środkowa nasada ołtarza przedstawia ukrzyżowanie Chrystusa na tle XVII-wiecznej panoramy Pasłęka.

Image Hosted by ImageShack.us

Zabytkowe organy kościoła z drugiej połowy XVIIIw. wykonane zostały przez Hidenbrandta - organomistrza gdańskiego. Należą one do serii organów: w Oliwie, Fromborku, Kamieniu Pomorskim.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

 Istotnym elementem barokowego wystroju jest ambona z 1690r. Ta unikatowa kazalnica, wsparta na figurze anioła, jest polichromowana w barwie złotej i czarnej. Ambonę zdobią liczne figury apostołów, ewangelistów, proroków.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

W Pasłęku zachowało się wiele zabytków, które w większej części znajdują się na terenie Starego Miasta. W odległych czasach do miasta można było się dostać trzema bramami , a do dnia dzisiejszego zachowało się około 1,2 km średniowiecznych murów obronnych. Jedną z bram jest Brama Młyńska, która została odrestaurowana w 1996 roku.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Na ulicę Augustyna Steffena wychodzi (pochodząca z XIVw.) - Brama Młyńska, będąca bocznym wyjściem od Starego Miasta, łącząca też miasto z młynem na podzamczu.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Główną bramą wjazdową na teren Starego Miasta  była gotycka Brama Kamienna zwana też Wysoką Wieżą. Brama przyozdobiona jest ostrołucznymi blendami czyli płytkimi wnękami w murze w formie okna. Bramę wieńczy trójdzielny szczyt ozdobiony sterczynami.W otworze bramowym umieszczona była krata dębowa, a przed nią znajdował się zwodzony most.

Image Hosted by ImageShack.us

Na rynku, przy ul. Chrobrego, stoi gotycko-renesansowy ratusz z 1380r. W XV wieku ratuszowi dobudowano gotycki podcień o sklepieniu gwiaździstym, a w 1558r. - późnorenesansowy szczyt. W 1945r. ratusz uległ zniszczeniu w 80%. Zrekonstruowano go i oddano do użytku 12.09.1961 roku.

Image Hosted by ImageShack.us